Studerende

Her i huset har vi pædagogstuderende fra UCC.

Vi har studerende i ulønnet praktik (32 arbejdsdage).

Her på hjemmesiden kan du, den studerende eller andre interesserede, læse, hvad vi som institution kan tilbyde vores praktikanter.

Vi har to uddannede vejledere i personalegruppen, men alle pædagoger er i praktikperioden med til at uddanne den studerende, så det bliver en alsidig praktik.

Som studerende er man tilknyttet én stue, men vil som resten af personalet have funktion i hele huset. På denne måde får man som studerende kendskab til hele børnegruppen, forældrene og personalet.

 At være studerende i Børnehuset skal være en god tid, men det er også forbundet med forventninger fra vores side. Disse forventninger bliver udleveret på forbesøget, hvor vi sammen snakker om forventningerne. Afslutningsvis underskriver vi begge disse, da vi opfatter forventningerne på lige fod med en samarbejdsaftale.

Herunder findes vores praktikbeskrivelse samt uddannelsesplanerne for de forskellige praktiker: