Dagens gang

Dagens gang

En typisk dag for hele Børnehuset

Kl. 7.00      Børnehuset åbner
Kl.7.30 - 8.00      Morgenmad for de børn som IKKE spiser hjemmefra
Kl.8.00 -9.30      Man fordeler sig på stuerne
Kl.9.30-11.00 

    Alle forældre skal have sagt farvel og de pædagogiske   aktiviteter går i gang.

Fælles aktiviteter på tværs af stuerne - enten i huset eller ud af huset

Mellem kl 11.00 - 14.30 er rytmen forskellig i vuggestuen og børnehaven:

Vuggestuen

 

kl. 10.45    Der holder samling med sange, sanglege eller bevægelseslege

Kl. 11.00 Frokost på stuen
Kl. 11.30 Børnene puttes

Der er selvfølgelig mulighed for at børnene kan sove flere gange om dagen, hvis der er behov for dette. Vi vækker dog ikke børn - læs mere herom i menupunktet om sovebørn.

 

Børnehaven
Kl. 10.45 - 11.15

Samling på stuerne hvor der snakkes om ting børnene har påhjertet,

de voksne giver informationer, der synges, laves bevægelseslege m.m.Ofte slutter vi af med"stille stund", hvor vi slapper af på tæpper  til stille musik

Kl. 11.15- 12.00 Frokost på stuerne med efterfølgende læsning af bøger
Kl. 12.15 - 12. 45 Sovebørn puttes og alle andre går på legepladsen
Kl.12.45 - 14.00 Der leges på legepladsen og sovebørnene vågner igen
Kl. 14.00 - 14.30 Der ryddes op på legepladsen og vi går ind fra legepladsen

 

Fra kl. 14.30 er rytmen i huset igen den samme:


Kl. 14.30 - 15.00

Frugt på stuerne

Kl. 14.00 - 14.30 

Fredag spiser vi frugt tidligere grundet tidligere lukketid

 

 
Kl. 15.00 -16.45 Der leges enten ude eller inde - enten på stuerne eller/og legepladsen
Fredag Kl. 16.15 Børnehuset lukker